Welke persoonsgegevens verwerken we? | Privacy Statement

Soorten gegevens Wat voor gegevens kunnen dit zijn? Voorbeelden gebruik van deze gegevens door ons
Direct of indirect identificerende gegevens Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens die op je identiteitsbewijs staan. Voor identificatie, om een overeenkomst op te stellen of om contact met je op te nemen.
Locatiegegevens Gegevens waaruit blijkt waar je je bevindt. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om op onze website een dichtbij gelegen onafhankelijke adviseur te kunnen tonen.
Gegevens over en voor overeenkomsten Gegevens over je financiële situatie, over de producten die je hebt, je risicoprofiel als je belegt en de gegevens voor je financiering, zoals loonstroken en de waarde van je woning.  Om te beoordelen of een product bij jou past. Bijvoorbeeld als je een hypothecaire lening bij ons aanvraagt of hebt, willen we graag weten of deze passend is.
Betaal- en transactiegegevens Gegevens van degene aan wie je betaald hebt of van wie je een betaling hebt ontvangen, wanneer een betaling heeft plaatsgevonden en wat het saldo is op je rekening. Voor de bescherming van jou en onze veiligheid. Bijvoorbeeld om vast te stellen wat je laatst ontvangen salaris is, zodat we zeker weten of je jouw lening kunt betalen of een betalingsregeling kunt nakomen als  je achterstanden hebt.
Bijzondere persoonsgegevens Gezondheidsgegevens, biometrische gegevens, strafrechtelijke gegevens, gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt, gegevens over je politieke voorkeur, Burgerservicenummer (BSN). Je BSN gebruiken we om aan de Belastingdienst je spaar- en leengegevens door te geven.

We leggen – als we dit op grond van de wet mogen of als je ons daarvoor toestemming geeft - gegevens vast over je gezondheid. Bijvoorbeeld als je slechthorend bent, zodat we weten dat we je beter schriftelijk kunnen benaderen dan per telefoon.

In het kader van terrorismebestrijding leggen we gegevens vast over je geboorteland. Dit moeten we ook in verband met fiscale verplichtingen.

We leggen ook bijzondere persoonsgegevens vast als we camerabeelden maken.

Biometrische gegevens kunnen we gebruiken om je te identificeren.
Gespreksopnamen, sms, (video)chatopnamen, cameratoezicht, vastlegging e-mails Gesprekken die we met je voeren en die je met ons voert over de telefoon of via sms of chat.

E-mails die je aan ons stuurt.

Camerabeelden die we maken in de ontvangsthal of op de parkeerplaats van ons kantoor.
We kunnen de gespreksopnamen, e-mails en chatgesprekken gebruiken voor fraudebestrijding, vanwege wettelijke verplichtingen, vanwege kwaliteitsdoeleinden, voor het leveren van bewijs, de verbetering van onze dienstverlening en het trainen, coachen en beoordelen van onze medewerkers.

Cameratoezicht vindt plaats vanwege bewaking, toegangscontrole en het leveren van bewijs.
Gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, social media, e-mails en de app Cookies, IP adres, gegevens over het apparaat waarmee je online diensten of onze website gebruikt. Om onze online diensten te kunnen gebruiken en om fraude tegen te gaan.

Voor het verbeteren van onze website.

Voor het aanbieden van gerichte informatie, advertenties of banners. 

Wij gebruiken de commentaren, video’s, foto’s, likes en openbare berichten om vragen te beantwoorden, reacties te plaatsen en informatie te delen op onze social media bedrijfspagina’s of op een niet door ons beheerde website of sociaal netwerk. We kunnen zien of de online verstuurde mailings zijn afgeleverd, geopend of dat er bijvoorbeeld is doorgeklikt.

We kunnen de gegevens van privéberichten die door jou aan ons verstuurd zijn, gebruiken voor de beantwoording van vragen en om een goede klantbediening mogelijk te maken.
Gegevens die we van andere partijen ontvangen Gegevens van je onafhankelijke adviseur, de Kamer van Koophandel, Bureau Kredietregistratie, Calcasa, het Kadaster en gegevens die we ontvangen van bedrijven aan wie je toestemming hebt gegeven om gegevens te delen (bijvoorbeeld databrokers of een applicatie zoals Ockto). We gebruiken deze gegevens om je aanvraag in behandeling te kunnen nemen, om te controleren of je een lening kunt krijgen, of om de waarde van een woning te controleren.

Daarnaast worden deze gegevens onder andere gebruikt voor het bepalen van zogenaamde 'risk parameters'. Hiermee wordt gewerkt in geval van (dreigende) betalingsproblemen van de klant.

In sommige gevallen nemen we contact met je op omdat je toestemming hebt gegeven voor benadering door ons. 
Gegevens die we met andere partijen delen Financiële gegevens, adviesgegevens, hypotheekgegevens.

Gegevens die we verstrekken aan andere partijen die we inschakelen bijvoorbeeld om te helpen bij onze dienstverlening.

Gegevens waarvan je ons hebt gevraagd die te delen met een andere partij. Of die we delen omdat dit hoort bij het product of de dienst die je hebt gekozen, zoals voor je NHG.
We zijn verplicht bepaalde gegevens te verstrekken aan de Belastingdienst en onze toezichthouders (Autoriteit Financiele Markten, Europese Centrale Bank, De Nederlandsche Bank, Autoriteit Consument en Markt en Autoriteit Persoonsgegevens).

Je onafhankelijke adviseur om deze op de hoogte te houden van het verloop van je lening.

Andere partijen (zoals marketingbureaus of marktonderzoekbureaus) die namens ons gegevens verwerken omdat we hen inschakelen bij of voor onze dienstverlening.

Je kunt ons ook vragen om bepaalde gegevens te delen met derde, bijvoorbeeld door iDIN of Inkomensbepaling Loondienst (Handig!) te gebruiken.
Gegevens die we nodig hebben ter bestrijding van fraude, voor jou en onze veiligheid en ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme De gegevens die we opslaan in ons interne en externe verwijzingsregister, sanctielijsten, locatiegegevens, transactiegegevens, identiteitsgegevens, camerabeelden, cookies, IP adres, gegevens over het apparaat als je daarmee online diensten gebruikt. Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en om te voorkomen dat je, de financiële sector, Obvion, de Rabobank of onze medewerkers slachtoffer worden van fraude, ter beveiliging van ons of de sector, en ter bescherming van financiële belangen, controleren we of je voorkomt in onze externe- of interne verwijzingsregisters en moeten we controleren of je naam voorkomt in sanctielijsten. We kunnen je IP adres, apparaatgegevens en cookies gebruiken ter bestrijding van internetfraude (DDos aanvallen) en botnets.
Terug naar Privacy Statement