Headerafbeelding-Tools-en-info-om-aflossingsvrije-klanten-te-benaderen

Handige tools en info

Om uw aflossingsvrije klanten te benaderen

Tools en info om aflossingsvrije klanten te benaderen

Samen gaan we aan de slag om klanten met een aflossingsvrije hypotheek te laten nadenken over hun financiële situatie. Uw rol hierin is héél belangrijk! Wij ondersteunen u graag met deze tools en andere informatie.

We rekenen op u!

Obvion informeert klanten over de betaalbaarheid van hun (deels) aflossingsvrije hypotheek. Dit pakken we graag samen u op. Om u te faciliteren in dit proces hebben we op deze pagina alles verzameld wat het u makkelijker kan maken. Begin met het stroomschema, de rest volgt vanzelf. Veel succes!

Kom op st(r)oom!

Het stroomschema maakt het proces dat we samen kunnen volgen inzichtelijk. Volg gemakkelijk de stappen.

Check het stroomschema

De next steps

Voor de doelgroepbepaling gaan we uit van de richtlijnen van AFM. Zij hebben een risicosegmentatie gemaakt die is gebaseerd op twee factoren:

  • Loan-to-value aan het einde van de economische looptijd van de hypotheek (End-LTV)
  • Time to Event (Met Event doelen ze op 3 events: de tijd tot pensionering, tijd tot het vervallen van de hypotheekrenteaftrek en tijd tot einde economische looptijd van de hypotheek).

Hoe hoger de End-LTV van klanten en hoe korter de Time to Event is, hoe hoger het potentiële risico.

Welke klanten benaderen we?

Alle klanten uit de AFM risicocategorie 'hoog' en 'zeer hoog' zijn de afgelopen tijd een eerste keer benaderd. Elk kwartaal kijken we opnieuw of er klanten uit deze categorieën zijn die we moeten benaderen. Klanten uit de categorie ‘laag’ of ‘midden’ ontvangen een periodieke APK-brief. Hierin worden ze geïnformeerd over mogelijke risico’s. Deze brieven vindt u terug in het portefeuilleplatform.

Klik en download de afbeelding in groter formaat

Welke klanten sluiten we vooralsnog uit voor benadering?

- Klanten in Bijzonder Beheer.
- Klanten met een ingangsdatum van de hypotheek < 3 jaar.
- Klanten die al benaderd zijn en waarvan een handelingsperspectief is vastgelegd.
- Klanten met een schuldrest op de einddatum van de hypotheek < € 50.000, -.

Middels een brief wijzen wij klanten op de betaalbaarheidstoets op MijnObvion. Van toetsresultaten van klanten uit de risico categorieën ‘hoog’ en ‘zeer hoog’ ontvangt u een kopie. U kunt natuurlijk ook altijd zelf de betaalbaarheid toetsen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van onze rekentool betaalbaarheidstoets* óf van uw eigen software.

*De rekentool is nu nog niet beschikbaar voor gepensioneerde klanten

Dit doet u voor deze 3 onderdelen:

  • Einde Economische Looptijd (EEL): de basis is het actuele inkomen van de klant op de EEL datum voor een 30-jarige annuïtaire hypotheek met 5% rekenrente en box 3 woonquotes. Voor klanten die <10 jaar voor pensioendatum zitten, wordt uitgegaan van het huidige inkomen. Dit betreft slechts een indicatie.
  • Pensioen: de basis is het pensioeninkomen in relatie tot de maximum woonlast voor een 30-jarige annuïtaire hypotheek met 5% rekenrente en box 3 woonquotes (indien de pensioendatum voor 31-12-2030 ligt worden de box 1 woonquotes gebruikt). In onze rekentool tonen we de maximale woonlast van de klant nu en na pensioen, met daaraan gekoppeld de conclusie (passend of niet passend).
  • Einde recht op hypotheekrenteaftrek: de basis is het pensioeninkomen c.q. actuele inkomen voor een 30-jarige annuïtaire hypotheek met 5% rekenrente en box 3 woonquotes (dit geldt voor alle situaties) ongeacht het moment waarop de hypotheek is gestart. Obvion hanteert 31-12-2030 als generieke einddatum van hypotheekrenteaftrek. We tonen hier de maximale woonlast van de klant nu en na einde hypotheekrenteaftrek, met daaraan gekoppeld de conclusie (passend of niet passend). Het heeft de voorkeur om bij het toetsen van de betaalbaarheid de werkelijke datum van het einde van het recht op hypotheekrenteaftrek te gebruiken. Hierin voorziet deze rekentool op dit moment niet! Maak hiervoor gebruik van uw eigen adviessoftware.

Naar rekentool betaalbaarheidstoets

Toelichting berekening annuïtaire toets

Toelichting berekening werkelijke lastentoets

In het stroomschema ziet u wanneer welke brieven van toepassing zijn. Hieronder vindt u enkele brieven die Obvion naar aflossingsvrije klanten stuurt. Daarnaast hebben we vier varianten gemaakt die u als adviseur kunt gebruiken bij uw klantbenadering. Heel gemakkelijk!

Brieven die Obvion gebruikt

Brieven die u kunt gebruiken

Dit kan digitaal via terugkoppeling resultaatafspraken. Of download het terugkoppelingsformulier (pdf) en stuur dit naar ons toe.

Lees voor u aan de slag gaat met invullen even deze toelichting, Wel zo handig.

Veel succes!

Afbeelding-Inloggen-MijnObvion

Een overzicht van al uw klanten? Bekijk het in het portefeuilleplatform

Log in via homepage >

Afbeelding-Goed-om-te-weten

Betaalbaarheid toetsen voor uw klant? Gebruik onze rekentool!

Naar rekentool >