Product & beleid

Product & beleid

Onze producten en het beleid binnen handbereik

Product- en acceptatievoorwaarden

Naar onze product- en acceptatievoorwaarden hoeft u niet lang te zoeken. Want die hebben we overzichtelijk voor u verzameld op één pagina.

Acceptatiebeleid

Uitgebreide informatie over ons acceptatiebeleid in onze acceptatiegids.

Download acceptatiegids

Beheerbeleid

Alle beleidszaken in de beheerfase overzichtelijk bij elkaar in één document.

Download beheerbeleid

De product- en acceptatiekaart geeft snel inzicht in de mogelijkheden bij Obvion.

Handig om te weten

Voor hypotheken met NHG volgen we het NHG beleid. Op sommige punten wijken we af. Dat vindt u steeds terug in onze acceptatiegids en leest u hieronder. Voor sommige punten zoeken we nog een en ander uit, hierover later meer.

Voor de NHG normen 2022 wijken we af bij:

 • Calcasa Desktoptaxatie: hier hanteren we dat de totale lening (excl. EBB of incl. EBV c.q. verbeterbudget e/o kwaliteitsverbetering) maximaal 60% van de marktwaarde mag zijn. Overigens geldt dit nu al voor leningen zonder NHG.
 • Aanvraag met succesvol doorlopen WSNP traject: NHG verkort de overbruggingstijd naar één jaar, Obvion blijft vijf jaar hanteren.
 • Echtscheidingsdocumenten: we handhaven ons huidige beleid, dus:
  Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap <12 jaar geleden:
  - Akte van verdeling
  - Echtscheidingsconvenant
  - Echtscheidingsbeschikking
  Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap >12 jaar geleden
  - Echtscheidingsconvenant tbv Partneralimentatie (indien van toepassing)

Check de acceptatiegids

Als adviseur houdt u rekening met toekomstige wijzigingen in de situatie van uw klant. In uw advies neemt u ook fiscaliteit mee. Wij houden hier ook rekening mee.

Nieuwe hypotheken

We nemen het vervallen van (het recht op) de hypotheekrenteaftrek mee in de inkomsten- en lasten toetsing. Dit geldt voor klanten van wie (het recht op) de hypotheekrenteaftrek binnen 10 jaar vanaf datum bindend aanbod vervalt.

We doen dan een extra toets om te zien of de klant zijn hypotheeklasten kan dragen na het vervallen van de hypotheekrenteaftrek. Vanaf dat moment valt dit leningdeel immers in box 3 in plaats van box 1.

Past de aanvraag op het moment van het vervallen van de hypotheekrenteaftrek niet binnen de reguliere inkomsten- en lasten toetsing, dan toetsen we de betaalbaarheid van de hypotheek op basis van de werkelijke lasten. Is de hypotheek op basis van deze toetsingen niet betaalbaar, dan nemen we contact met u op.

Voor hypotheken met NHG houden we rekening met de dan geldende V&N. We gebruiken de V&N ook voor gecombineerde dossiers met een bestaande lening zonder NHG + een NHG verhoging. In het geval van een NHG lening + een verhoging zonder NHG toetsen we conform Obvion beleid.

Check de acceptatiegids (pdf download)

NHG beheercriteria voor hoofdelijk ontslag van mede-eigenaren

In ons beheerbeleid (hoofdstuk 7.2.1) is beschreven hoe we toetsen of de blijvende eigenaar / geldnemer de hypotheeklasten kan betalen. We hanteren in bepaalde gevallen de beheercriteria voor woningbehoud van NHG. Vanaf 1 januari 2022 maken we in één situatie onderscheid (voor leningen met en zonder NHG) met betrekking tot de horizon voor het vervallen van (het recht op) hypotheekrenteaftrek. In de andere situaties wijzigt niets per 1 januari 2022. In onderstaande tabel ziet u de toelichting per situatie.

Check het beheerbeleid (pdf download)

Einddatum hypotheekrenteaftrek belangrijk

Vul altijd en direct bij de aanvraag de juiste einddatum in van het vervallen van (het recht op) de hypotheekrenteaftrek. Dat voorkomt (ook) onnodige vertraging bij het afhandelen van uw aanvraag.

Onze aangepaste manier van toetsen vloeit onder meer voort uit wet- en regelgeving. Daarnaast past het in het kader van onze gezamenlijke (bijzondere) zorgplicht richting onze klant. Zoals u van ons gewend bent, blijven wij naar de individuele casus kijken.

 Tips inventarisatie fiscale gegevens klant

Hoe gaat Obvion vanaf 1 oktober om met de wijzigingen rondom taxaties? Hieronder hebben we het overzichtelijk bij elkaar gezet.

 • Model taxatierapport woonruimte 2021 live vanaf 1 oktober 2021
  Per 1 oktober 2021 gaat het nieuwe model taxatierapport woonruimte 2021 live voor nieuwe hypotheekaanvragen. Conform ons beleid mag een taxatierapport maximaal 6 maanden oud zijn op datum bindend aanbod. Gebruikt u het oude model taxatierapport 2018? Lever het taxatierapport dan op tijd aan. Zodat wij vóór 1 april 2022 én binnen de geldigheid van het oude model taxatierapport een bindend aanbod kunnen uitbrengen.
 • Calcasa Desktoptaxatie voor Woon Hypotheek t/m 60% MW
  Bij de Woon Hypotheek is een Calcasa Desktoptaxatie onder voorwaarden mogelijk voor het bepalen van de marktwaarde voor hypotheekaanvragen tot max 60% van de marktwaarde. Dit nieuwe beleid gaat in per 1 oktober 2021 voor hypotheken met en zonder NHG. Op de pagina Calcasa Desktoptaxatie staan de belangrijkste voorwaarden bij elkaar. Kijk ook in de acceptatiegids (bovenaan deze pagina).
 • Pilot Calcasa AVM waardebepaling stopt
  Zoals vermeld in de Obvionline van 7 september 2021 kunt u voor alle (lopende) aanvragen die we tot en met 30 september 2021 ontvangen (onder voorwaarden) nog gebruik maken van de huidige pilot Calcasa AVM waardebepaling. Ook als we het bindend aanbod na 30 september 2021 uitbrengen.
 • WOZ-beschikking blijft mogelijk (niet voor Woon Hypotheek)
  Klanten met een andere hypotheeksoort dan de Woon Hypotheek (o.a. Compact, Basis of Obvion Hypotheek) kunnen nog steeds onder voorwaarden gebruik maken van de WOZ-beschikking voor het aantonen van een hogere woningwaarde of het verlengen van de looptijd. Dat kunnen klanten met een Woon Hypotheek niet. Ons beleid hieromtrent wijzigt dus niet.
 • Stichtingskosten (nieuwbouw) – geen wijziging
  Bij het verstrekken van nieuwe leningen op basis van stichtingskosten zijn er geen beleidswijzigingen.

In dit handige overzicht ziet u welke mogelijkheden er zijn voor het aantonen van de marktwaarde in diverse situaties.

In ons (kwaliteits)beleid 'Samenwerken met advieskantoren' beschrijven we de kaders voor het inschakelen van nieuwe kantoren, het monitoren van bestaande kantoren en beëindigen van de samenwerking, met als doel het realiseren van een kwalitatieve samenwerking door ons met aangesloten advieskantoren.

Bekijk het beleid

Goed om te weten is dat we bij elke hypotheekaanvraag handelen vanuit ons Klantintegriteit beleid. Daarbij hebben we uw hulp nodig. Want samen zijn we in staat om een goed beeld van de klant te vormen. En kunnen we in gesprek gaan over de intenties en integriteit van de klant. Twijfelt u aan de klantintegriteit? Dan kunt u dat direct bij de offerteaanvraag al met ons bespreken.

Log in voor de downloads met informatie over Klantintegriteit en lees wat uw én onze rol hierin is.