Product & beleid

Product & beleid

Onze producten en het beleid binnen handbereik

Veelvoud aan mogelijkheden bij Woon Hypotheek

De Woon Hypotheek biedt een veelvoud aan mogelijkheden. En u kunt op ons blijven rekenen voor vertrouwde kenmerken!

Bij de Woon Hypotheek is:

 • vanaf 1-10-2021 onder voorwaarden een Calcasa Desktoptaxatie mogelijk tot max 60% MW zowel bij aanvragen nieuwe hypotheek als bij wijzigingen tijdens de looptijd
 • De offerte 1 jaar geldig
 • Vergoedingsvrij terugbetalen uit eigen middelen mogelijk
 • Geen ORV-verplichting bij lening t/m 100% van de marktwaarde
 • De rente bouwdepot gelijk aan hypotheekrente

Vertrouwde kenmerken:

 • Een OBK met 100% financiering van de overwaarde
 • Een aantrekkelijke Verhuisregeling
 • Profiteren van de voordelen van looptijdrente
 • Direct duidelijkheid over de stukkenlijst

Duurzaamheid krijgt bij ons volle aandacht

We willen klanten stimuleren om nu echt aan de slag te gaan met verduurzaming en energiebesparende maatregelen te nemen. Want het kan uw klant veel voordeel bieden. Neem daarom heel eenvoudig verduurzaming mee in uw hypotheekadvies.

Check informatie en tips

Mogelijkheden verder uitgelegd

Wilt u meer weten over nieuwe mogelijkheden en vertrouwde kenmerken? Lees dan snel verder.

Geen extra tekenmoment bij de voorbeeldofferte. De klant tekent alleen het bindend aanbod. Verder is ons proces niet veranderd.

U heeft 6 weken de tijd om alles aan te leveren, zoals de SEPA machtiging.

Offerte is voor bestaande bouw 3 maanden geldig en voor nieuwbouw 6 maanden. De klant kan tegen een vergoeding bij bestaande bouw met maximaal 9 maanden verlengen, en bij nieuwbouw met maximaal 6 maanden verlengen. Voor het verlengen van de geldigheid is géén woningtransactie nodig. Verlengen is nu dus ook mogelijk voor klanten die willen oversluiten naar Obvion.

 • U kunt een verlenging aanvragen tijdens de tekentermijn (van 14 dagen) van het bindend aanbod. Wel moet Obvion ook het bindend aanbod getekend retour ontvangen. 
 • De verlengingskosten per verlengde maand bedragen 0,25% van het totale hypotheekbedrag. 
 • We brengen alleen kosten voor het werkelijk aantal verlengde dagen in rekening. Dus 15 dagen langere geldigheid betekent betalen voor 15 dagen. Daarom kunnen we de precieze verlengingskosten pas achteraf berekenen, als de passeerdatum bekend is. De notaris zal in eerste instantie de verlengingskosten voor de totaal gevraagde verlenging in zijn nota opnemen. Hij ontvangt van ons een opgave van de werkelijke verlengingskosten, zodat hij de nota achteraf kan corrigeren.

En dat voor de hele lening. De klant mag onbeperkt vergoedingsvrij terugbetalen uit eigen middelen (bijvoorbeeld spaargeld, een erfenis, loterij, (onbelaste) gouden handdruk, vakantiegeld, dertiende maand of uitkering van een verzekering). Zo vaak als hij wilt. Ook maandelijks extra terugbetalen is vergoedingsvrij mogelijk.

Voor extra terugbetalen met geleend geld (bijvoorbeeld als klant gaat oversluiten naar een andere geldverstrekker) geldt per leningdeel een vergoedingsvrij bedrag van 10% van de oorspronkelijke hoofdsom van dat leningdeel.

Bij energiebesparende voorzieningen en energiebespaarbudget zelfs tot en met 106% marktwaarde geen verplichting om een overlijdensrisico-verzekering te sluiten. 

Het sluiten van een overlijdensrisicoverzekering is alleen verplicht wanneer de lening boven 100% van de marktwaarde ligt. Bijvoorbeeld voor klanten die hun hypotheek oversluiten naar Obvion of als er sprake is van een restschuld hypotheek. 

Het drempelbedrag is € 5.000. Dus als het totale leningbedrag € 4.999 meer is dan 100% marktwaarde is een overlijdensrisicoverzekering ook niet verplicht.

De rentevergoeding voor een bouwdepot is gelijk aan de hypotheekrente, zowel bij nieuwbouw als bij verbouw. Zijn er meerdere leningdelen dan is de rentevergoeding de gewogen gemiddelde rente van de leningdelen.

De rentevergoeding stopt na maximaal 12 maanden.

Zowel bij een woning die verkocht is als een woning die te koop staat. Het overbruggingskrediet kan maximaal 2 jaar lopen. Wellicht interessant voor uw nieuwbouwklanten! 

Het maximum kredietbedrag is afhankelijk van de verkoopfase van de oude woning:

 • Huis verkocht (3 dagen bedenktijd zijn verstreken) dan is het maximale krediet het verschil tussen de verkoopsom (excl. roerende zaken) en de schuldrest van de bestaande hypotheek.
 • Huis nog niet verkocht dan is het maximale krediet het verschil tussen de actuele getaxeerde marktwaarde en de schuldrest van de bestaande hypotheek.

Is het oude huis nog niet verkocht en passen de werkelijke lasten van de nieuwe en de oude woning en het overbruggingskrediet passen niet binnen de toegestane woonlast? Dan moet de klant aantonen dat hij voldoende spaargeld heeft om 12 maanden de dubbele woonlasten te kunnen betalen.

Kijk voor meer info op de special pagina Overbruggingskrediet

  Met de Verhuisregeling kan de klant het rentetarief van zijn oude Woon Hypotheek meenemen naar een nieuwe Woon Hypotheek. Klant neemt dan het oude rentepercentage voor de restant hoofdsom en de rest van de rentevaste periode mee naar de nieuwe geldlening. 

  De aanvraag voor een nieuwe Woon Hypotheek moet binnen drie maanden na het aflossen van de oude Woon Hypotheek bij ons binnen zijn.

  Direct én automatisch rentevoordeel bij (extra) aflossen. Wij passen de hypotheekrente voor hypotheken zonder NHG automatisch aan als een klant in een lagere tariefgroep terecht komt door:

  • Extra aflossen/ maandelijks extra aflossen
  • Annuïtaire/ lineaire aflossing
  • Salderen opgebouwde spaarwaarde
  • Aangetoonde hogere woningwaarde via taxatierapport

  Minder gedoe over welke stukken u moet aanleveren, want op basis van uw aanvraag krijgt u een op maat gemaakte stukkenlijst. U hoeft enkel die stukken bij ons aan te leveren.

  De Obvion WoonHypotheek is optimaal digitaal. Zodra de stukkenlijst beschikbaar is, kunt u de gevraagde stukken uploaden via adviessoftware of adviseursportaal (niet via e-mail).

    Woon Hypotheek | veelvoud in éénvoud