looptijdrente, hoe zat het ook alweer

Looptijdrente in adviesgesprek

Dat kan de klant voordeel opleveren

Looptijdrente, hoe zit het ook alweer?

Vaak lijkt een lage hypotheekrente het meest aantrekkelijk. Maar toch kan de klant met een hógere startrente over de hele looptijd duizenden euro’s goedkoper uit zijn. En dat heeft te maken met de looptijdrente.

De looptijdrente is de gemiddelde rente die de klant betaalt tijdens de hele looptijd van de hypotheek. Wij verlagen de rente automatisch zodra onze klanten in een lagere tariefgroep komen als ze terugbetalen. Met meteen lagere rentelasten als resultaat. Dit is voor klanten over de hele looptijd van de hypotheek vaak gunstiger. Door er net even wat anders naar te kijken, levert het de klant met een (annuïtaire of lineaire) hypotheek zonder NHG vaak heel wat euro’s voordeel op.

Hoe maakt u looptijdrente inzichtelijk voor uw klant?

De adviessoftwarepakketten Findesk, Adviesbox, Figlo en Finix berekenen de looptijdrente automatisch voor u door.

  • Findesk’s vernieuwde ‘Kijk & Vergelijk’ berekent de automatische rentedaling door in de totale bruto rentelasten.
  • Datzelfde geldt voor de ‘Hypotheekvergelijker’ van Adviesbox en de ‘MoneyView functionaliteit’ van Figlo. Bij hen vergelijkt u aanbieders heel makkelijk op basis van de totale kosten over de hele looptijd.
  • Bij Finix ziet u de doorrekening pas als u gekozen hebt voor een aanbieder.

Werkt u niet met een van deze adviespakketten, dan kunt u ook op looptijdrente.nl de totale kosten per aanbieder doorrekenen en inzichtelijk maken voor uw klant.

Wanneer passen wij de rente nog meer aan?

  1. Uiteraard passen we de rente ook aan bij een extra terugbetaling
  2. Wij verlagen de rente ook als de woningwaarde is gestegenen de hypotheek hierdoor in een lagere tariefgroep terecht komt. Om de marktwaarde aan te kunnen passen ontvangen we graag een gevalideerd taxatierapport, een Calcasa Desktoptaxatie (alleen bij Woon Hypotheek t/m 60% MW) of een actuele WOZ-verklaring (alleen bij Compact, Basis en Obvion Hypotheek).

Tip! Informeer uw klanten hierover. En geef een stijging van de woningwaarde aan ons door zodat wij de rente kunnen aanpassen.

Blijf Obvion kiezen, want