Veelgestelde vragen over bouwen en verbouwen

Op deze pagina vind je een overzicht van veelgestelde vragen over verschillende zaken die te maken hebben met (ver)bouwen. We hebben ze per onderwerp gebundeld.

Bouwdepot

Een bouwdepot wordt geopend bij nieuwbouw of bij een verbouwing van je bestaande woning. Bij nieuwbouw is dat het geval als je huis nog niet klaar is. Bij een verbouwing kijken wij naar de huidige waarde van je huis, dus voordat de verbouwing klaar is.

Je kunt er niet zelf voor kiezen om een Obvion Bouwdepot te openen. Obvion bepaalt of er een bouwdepot voor je wordt geopend.

Wil je precies weten wat voor jou geldt? Neem dan contact op met je adviseur.

Vanaf het moment dat je bouwdepot is geopend, mag dit maximaal 2 jaar lopen.

Ja, over het saldo van je bouwdepot krijg je rentevergoeding.

Heb je een Woon Hypotheek, dan ontvang je het eerste jaar van de looptijd van het bouwdepot een rentevergoeding die gelijk is aan de hypotheekrente, zowel bij nieuwbouw als bij verbouw. Zijn er meerdere leningdelen? Dan is de rentevergoeding de gewogen gemiddelde rente van de leningdelen..

Heb je een Compact, Basis of Obvion Hypotheek dan ontvang je de hele looptijd van het bouwdepot (2 jaar) een rentevergoeding die 1% lager is dan de rente die je gemiddeld betaalt over je lening. Bij nieuwbouw verrekenen wij de maandelijkse rentevergoeding met het maandbedrag.

Nee, de rentevergoeding wordt bijgeschreven bij het saldo van het bouwdepot en kan niet worden verrekend met de maandtermijn.

Bij nieuwbouw: verrekenen rente

Bij nieuwbouw verrekenen wij de maandelijkse rentevergoeding met het maandbedrag.

Let op: Hoe meer je opneemt uit het bouwdepot, hoe minder rentevergoeding je ontvangt. Omdat we dan minder rentevergoeding verrekenen, stijgt het totale maandbedrag dat we incasseren.

Gebruik onderstaand formulier om aan ons door te geven dat je verbouwing klaar is. Dan kunnen wij het bouwdepot sluiten.

Geld over op je bouwdepot?

En zijn alle facturen van de verbouwing betaald volgens de opgegeven verbouwingsspecificatie? Als er minder dan € 2.500 over is, betalen we dat bedrag aan jou uit. Als er meer overblijft, dan verwerken we het overblijvende geld als extra vergoedingsvrije terugbetaling op je lening. Vermeld dan in onderstaand formulier op welk leningdeelnummer de extra terugbetaling moet plaatsvinden (het leningdeelnummer zie je in MijnObvion).

step 1

Vanaf het moment dat je bouwdepot is geopend, mag dit maximaal 2 jaar lopen. Soms staan we een langere looptijd toe. Gebruik onderstaand formulier om de verlengde looptijd aan te vragen. Vermeld duidelijk waarom je een verlenging nodig hebt en voor hoe lang.

step 1

Kijk hier voor meer informatie over een bouwdepot

Factuurbetalingen

De betaling van facturen kun je eenvoudig regelen via MijnObvion. Je hoeft alleen de door jou 'voor akkoord met uitbetaling' getekende kopie factuur te uploaden. Wij regelen de rest.
Bewaar de originele facturen thuis zolang je een bouwdepot hebt.

Inloggen bij MijnObvion


  TIP
  Heb je nog geen account? Maak binnen 1-2 minuten zelf een MijnObvion account aan.

  Nieuwe klant? Wacht dan even op onze welkomstbrief
  Deze ontvang je meestal een week nadat je de hypotheekakte bij de notaris hebt getekend. Je kunt namelijk pas een account maken als jouw hypotheekgegevens in onze systemen zijn verwerkt.

  De facturen moeten overeenstemmen met het bij de leningaanvraag geaccordeerde verbouwingsplan, taxatierapport of koop-/aanneemovereenkomst.

  Verder moet een factuur:

  • Op jouw naam staan;
  • Voorzien zijn van een bedrijfslogo met, voorgedrukt, de volledige bedrijfsgegevens, het inschrijvingsnummer in de registers van de Kamer van Koophandel en het BTW-nummer;
  • Voorzien zijn van een specificatie van de aangekochte goederen of de verrichte werkzaamheden. Als specificatie kun je ook de bijbehorende offerte of aanneemovereenkomst als bijlage meesturen.

  Aandachtspunten

  • Een factuur is noodzakelijk. Obvion betaalt niet uit als er alleen een offerte is toegevoegd.
  • De aankopen moeten conform de verbouwingsspecificatie zijn. Bovendien moeten ze waardevermeerderend zijn.


  Een factuur die niet aan bovenstaande eisen voldoet, kunnen wij niet in behandeling nemen.

  Houd bij het insturen van de facturen rekening met een verwerkingstermijn. Onze actuele termijnen vind je in dit overzicht

  De betaling van de facturen kun je zelf online regelen via MijnObvion. Je hoeft alleen de door jou voor 'akkoord met uitbetaling' getekende kopie factuur te uploaden. Wij regelen de rest.

  Inloggen MijnObvion

  TIP Heb je nog geen account? Maak binnen 1-2 minuten zelf een MijnObvion account aan!.

  Als de declaraties aan de gestelde voorwaarden voldoen, gaan wij over tot uitbetaling. Het geld kan dan nog enkele dagen onderweg zijn.

  Als de declaraties niet voldoen aan de gestelde voorwaarden, krijg je van ons uiteraard bericht. Per telefoon, post of e-mail.

  Heb je vragen over de uitbetaling? Neem dan contact met ons op.

  Wij kunnen buitenlandse bedrijven niet voldoende controleren zoals we dat bij Nederlandse bedrijven doen. Daarom betalen wij, voor jouw veiligheid, geen facturen rechtstreeks aan buitenlandse bedrijven uit.

  Kies je toch voor een buitenlands bedrijf? Dan betalen wij de factuur op jouw IBAN-rekening uit.

  Let op: De facturen moeten in het Nederlands, Engels of Duits zijn opgesteld. Het factuurbedrag moet in euro’s zijn vermeld.

  Oplevering nieuwbouwwoning

  Nadat je de hypotheekakte bij de notaris hebt getekend, start de betaling. Het maakt dus niet uit of je al in het huis woont of niet.

  Het kan zijn dat je hierdoor mogelijk met dubbele lasten kampt: die van je huidige woning en de nieuwe woning. Wil je dat liever niet? Het is mogelijk om de maandbedragen tijdens de bouwfase mee te financieren. Hier zijn uiteraard wel voorwaarden aan verbonden. Je betaalt deze dan uit het bouwdepot.

  Stuur via MijnObvion zo snel mogelijk een ondertekende kopie van de opleveringsfactuur met opleveringsdatum. Dan zorgen wij dat de opleveringsfactuur op tijd wordt betaald.

  Houd wel rekening met een verwerkingstermijn. De actuele termijnen vind je op de pagina reactietermijnen.

  Inloggen MijnObvion

  TIP Heb je nog geen account? Maak dan binnen 1-2 minuten zelf een MijnObvion account aan!

  Maak je gebruik van de 5% regeling?

  Vermeld dat dan op de opleveringsfactuur. En kies in MijnObvion voor uitbetalen op jouw rekening.

  Dan kan het overbruggingskrediet van Obvion een oplossing zijn. Hiermee leen je tijdelijk het bedrag dat je tekort komt om je nieuwe woning te betalen. Je kunt alleen een overbruggingskrediet aanvragen als je ook een hypotheek bij Obvion afsluit.

  Je hebt per maand wel hogere woonlasten. Die van je nieuwe woning, je oude woning en het overbruggingskrediet. Dit duurt totdat je het overbruggingskrediet hebt afgelost.

  Meer informatie over het overbruggingskrediet vind je in de ‘Leeswijzer Overbruggingskrediet' op de pagina brochures. Je adviseur kan je ook meer vertellen over het overbruggingskrediet.

  Let op! Als je tijdelijk twee woningen hebt, kan dat fiscale gevolgen hebben. Informeer ernaar bij je adviseur.